You are here

Profesiile din domeniul mobilei pentru Europa - RO

Proiectul intenţionează să dezvolte două profiluri comune de competenţe europene pentru tapiţeri şi tâmplari, care împreună formează cam 50% din lucrătorii calificaţi din sectorul European al prelucrării lemnului şi mobilei.

Pe fondul globalizării şi cerinţelor tot mai crescute de flexibilitate a forţei de muncă, al evoluţiilor demografice şi al cererii crescute de muncitori calificaţi în sector, precum şi pentru transparenţă în educaţie şi calificări, este necesar să se facă un effort concret pentru a se merge dincolo de simpla comparaţie a sistemelor educaţionale şi recunoaşterea corespunzătoare a calificărilor. Deşi sistemele naţionale de educaţie profesională variază larg, procesele de muncă şi cerinţele privind competenţele ce decurg de aici sunt foarte asemănătoare. Proiectul intenţionează să folosească acest aspect dezvoltând profiluri bazate pe aceste similitudini.

Profilurile ce vor fi dezvoltate se vor baza pe examinarea extensivă a calificărilor naţionale şi a cerinţelor de competenţe din sector şi vor lua, de asemenea, în calcul nevoile viitoare. Rezultatele proiectului vor fi introduse în dialogul social European şi vor fi diseminate larg în toată Europa. Scopul pe termen lung al acestor activităţi este acela de a se atinge o acceptare largă şi recunoaştere reciprocă a profilelor ocupaţionale nucleu.

Consorţiul proiectului constă din parteneri sociali din industria mobilei, organizaţiile-umbrelă la nivel European din care aceştia fac parte şi furnizori de pregătire profesională. Implicăm, de asemenea, toate părţile interesate de industria lemnului şi mobilei ca parteneri colaterali şi ca experţi în comitetul consultativ al proiectului.

 

Ţări implicate:

  • Belgia
  • Bulgaria
  • Danemarca
  • Germania
  • Olanda
  • Polonia
  • România