You are here

Meubelberoepen voor Europa - NL

 

Het project richt zich op het ontwikkelen van twee gemeenschappelijke competentieprofielen voor meubelmakers en meubelstoffeerders, die samen zo’n 50 % van het vakbekwame personeel in de Europese hout- en meubelsector vormen. 

Tegen de achtergrond van zowel de globalisering en een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit van het arbeidspotentieel, demografische ontwikkelingen en een stijgende vraag naar geschoolde krachten in de sector, als van transparantie van opleidingen en kwalificaties, is het noodzakelijk om een daadwerkelijke inspanning te doen om  verder te gaan dan een simpele vergelijking van opleidingssystemen en de erkenning van de bijbehorende kwalificaties. Hoewel de verschillende nationale systemen van beroepsopleidingen sterk variëren, vertonen de werkprocessen en de competentie-eisen die daaruit voortkomen zeer grote overeenkomsten. Dit project wil hiervan gebruik maken om beroepsprofielen te ontwikkelen op basis van die overeenkomsten. 

De profielen die ontwikkeld worden zullen gebaseerd zijn op uitgebeid onderzoek en de analyse van nationale kwalificaties en op de competentie-eisen in deze branches. Ook zal er rekening worden gehouden met verwachte eisen in de toekomst. De resultaten van het project zullen worden in- gebracht in de bestaande Europese sociale dialoog en binnen Europa ruim verspreid worden. Het doel van deze activiteiten op de lange termijn is om een brede acceptatie en wederzijdse erkenning te verkrijgen van de kernprofielen binnen deze beroepen. 

De projectgroep bestaat uit sociale partners, hun overkoepelende Europese organisaties en een aantal opleidingscentra. We betrekken er belanghebbenden uit de hout-  en meubelindustrie bij als onze naaste partners en als deskundigen in onze adviesraad.

 

De betrokken landen zijn:

  • België 
  • Bulgarije 
  • Denemarken 
  • Duitsland 
  • Nederland 
  • Polen 
  • Roemenië