You are here

Møbelfag til Europa - DK

Projektet sigter mod at udvikle to fælles europæiske kompetenceprofiler for møbelpolstrere og møbelsnedkere, der tilsammen udgør omkring 50% af faglærte arbejdere i den europæiske træ-og møbelbranche.

På baggrund af globaliseringen og stigende krav til fleksibilitet i arbejdsstyrken, den demografiske udvikling og stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft i denne sektor såvel som behov for gennemsigtighed i uddannelse og kvalifikationer, er det nødvendigt at foretage en konkret indsats for at gå videre end blot sammenligning af uddannelsesmæssige systemer og den respektive anerkendelse af kvalifikationer. Selv om de nationale systemer for erhvervsuddannelserne varierer meget, er arbejdsprocesserne meget ens og derfor også kompetencekrav. Projektet sigter mod at gøre brug af dette ved at udvikle profiler baseret på disse ligheder.

De profiler, der skal udvikles, vil blive baseret på en omfattende undersøgelse af de nationale kvalifikationer og kompetencekrav i sektoren og vil også tage hensyn til fremtidige behov. Projektets resultater vil indgå i den eksisterende europæiske sociale dialog og formidles bredt i hele Europa. Det langsigtede mål med disse aktiviteter er at opnå en bred accept og gensidig anerkendelse af de centrale beskæftigelses profiler.

Projektkonsortiet består af arbejdsmarkedets parter, deres europæiske paraplyorganisationer og uddannelsesudbydere. Vi inddrager interessenter fra træ- og møbelindustrien som tilknyttede partnere og som eksperter i vores rådgivende panel.

 

Involverede lande: 

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Danmark
  • Tyskland
  • Holland
  • Polen
  • Rumænien